Investeringar på Wålstedts Gård

Under 2019 har vi investerat i ett nytt lager för potatis, morötter och kål. Vi har byggt ett helt nytt lager på ca 600 kvadratmeter. Lagret har tre olika rum med en ventilationsanläggning som hjälper oss att hålla rätt klimat i respektive lager.

 

Potatislagret har fläktar och kylelement men även luckor som öppnar och stänger automatiskt så att vi kan reglera temperaturen med uteluft. Är det varmt ute kan vi även kyla med artificiell kyla från vår kylkompressor. Vid skörd har potatisen samma temperatur som jorden den legat i, ca 12-15 grader beroende på utetemperatur. Temperaturen ska successivt sänkas till ca 4 grader för bästa hållbarhet, detta sker under ca 2-3 veckor. Därefter kan potatisen stå i lager under hela vintern så vi kan leverera vår potatis hela året fram tills juni då vi skördar färskpotatis.

 

Morotslagret har endast kylelement och fläktar, här ska temperaturen sänkas så nära 0 man kan komma utan att riskera köldskador. Morötterna skördas i oktober för att jordtemperaturen ska kyla ner morötterna så mycket det går. Det är en avvägning mellan jordtemperatur och lufttemperatur, blir det för kallt finns risken att morötterna fryser fast i jorden och skördar vi för tidigt då jorden och morötterna är varma går det åt mer energi för att kyla morötterna till 0 grader. Vi har en bra kapacitet på fläktar och kyla så vi ska nå 0 grader innan vi får mögeltillväxt i morötterna. Vi kan nu leverera morötter även under våren, så lång lagret räcker.

 

I vitkålslagret gäller samma principer som i morotslagret. Vitkålen kyls dock ner snabbare än morötter. Kålen skördas innan morötterna då den är känslig för kyla. Vi vill helst inte att den utsätts för minusgrader. Vi kan nu leverera vitkål även under våren, så långt lagret räcker.

 

Under 2020-2023 ska vi dränera våra marker, vi har en del fält som ligger lågt i förhållande till grundvattnet och älvnivån. Dessa fält är känsliga för mycket regn så därför ska vi dränera. Vi gräver ned slangar i marken med små hål som regnvattnet kan krypa in i och ledas bort från fälten. Runt slangen ligger fint grus så att inte dessa hål ska tätas igen av jordpartiklar och slam. Detta gör att vi kan säkerställa skörden över tid så att vi inte riskerar stå med tomma lager vid regniga somrar.

 


För att klara denna investering får vi EU-stöd på 40 %